လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံး
Pico SBS ကိုသုံး

Get Demo Our Features

Our Pricing

Special Offer
Basic
Ks 15000 /လစဉ်
၃ လစာ ကြိုတင် ပေးချေခြင်း
 • 1 Business
 • 3Users
 • 100 Products
 • 500Invoices
 • 14 Trial Days
Special Offer
Standard
Ks 30000 /လစဉ်
၃ လစာ ကြိုတင် ပေးချေခြင်း
 • 3 Business
 • 10 Users
 • 300 Products
 • 5000 Invoices
 • 14 Trial Days
Special Offer
Premium
Ks 50000 /လစဉ်
၃ လစာ ကြိုတင် ပေးချေခြင်း
 • 10 Business
 • 20 Users
 • Unlimited Products
 • 10000 Invoices
 • 14 Trial Days